PIHALNI ORKESTER

 

GLASBENE ŠOLE

 

IZOLA

dirigent Dirigent: Mirko Orlač

Cilj šolskega orkestra je osvojitev osnovnih »pravil« pri igranju, sedenju, delovni disciplini, odgovornosti, vlogi posameznika in dirigenta ter priprava učencev na igranje v mladinskih oz. mestnih orkestrih. Včasih je slednje nekakšen »handicap« šolskemu orkestru, saj z razvojem in odraščanjem »izgublja« učence. Orkester je pomembna dopolnitev k učenju instrumenta, saj učenci razvijajo občutek za sodelovanje ter razumejo pomen posameznika (instrumenta) v celoti (orkestru). Z mlajšimi učenci v orkestru poteka delo počasneje in je kompleksnejše, saj je zbranost in disciplina primerna otroški igrivosti. Izbirati je treba primernejši program mladim, morebitne manjkajoče instrumente nadomeščati z drugimi ter prirejati in prilagajati notno literaturo trenutni zasedbi. Seveda pa je za uspešno delovanje orkestra ključnega pomena tudi sodelovanje učiteljev individualnega pouka, njihovo navdušenje in motiviranje za igranje v orkestru. 
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)