PIHALNI ORKESTER

 

GLASBENE ŠOLE

 

IZOLA

dirigent Dirigent: Mirko Orlač

Cilj šolskega orkestra je osvojitev osnovnih »pravil« pri igranju, sedenju, delovni disciplini, odgovornosti, vlogi posameznika in dirigenta ter priprava učencev na igranje v mladinskih oz. mestnih orkestrih. Včasih je slednje nekakšen »handicap« šolskemu orkestru, saj z razvojem in odraščanjem »izgublja« učence. Orkester je pomembna dopolnitev k učenju instrumenta, saj učenci razvijajo občutek za sodelovanje ter razumejo pomen posameznika (instrumenta) v celoti (orkestru). Z mlajšimi učenci v orkestru poteka delo počasneje in je kompleksnejše, saj je zbranost in disciplina primerna otroški igrivosti. Izbirati je treba primernejši program mladim, morebitne manjkajoče instrumente nadomeščati z drugimi ter prirejati in prilagajati notno literaturo trenutni zasedbi. Seveda pa je za uspešno delovanje orkestra ključnega pomena tudi sodelovanje učiteljev individualnega pouka, njihovo navdušenje in motiviranje za igranje v orkestru. 

"Ostalo mi je v spominu
veliko razgovorov z mladimi ljudmi ...
In tu je pravzaprav največji del
mojih lepih spominov,
spominov na trenutke, ko sem vedel,
kako mladi ljudje sprejemajo glasbo,
kako jih glasba priteguje,
kako jih navdušuje
in kaj si sami pri tem mislijo.
"

Vladimir Lovec (1922-1992)
ob 100. obletnici rojstva