Učiteljski zbor in ostali

GLASBENA ŠOLA KOPER
šolsko leto 2023 / 2024       

 
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA IN GLASBENA PRIPRAVNICA : Danijela Terbižan
NAUK O GLASBI, SOLFEGGIO: Kristina Babič, Maja Cilenšek, Sindija Šiško, Danijela Terbižan
BALET: Kristina Aleksova Zavašnik, Manjana Milostnik
PETJE: Tanja Grlica
VIOLINA: Uroš Bubnič, Žiga Cerar, Tinkara Marinac, Bogomir Petrač
VIOLA: Bogomir Petrač
VIOLONČELO: Igor Švarc
KONTRABAS: Jani Lapajne
KLJUNASTA FLAVTA: Erika Arko, Andraž Cencič, Aleš Grosek, Breda Hartman, Tanja Jarc, Aleksander Miklavec, Jelena Pešić, Borut Vatovec, mag. Alenka Zupan, Mitja Žerjal
FLAVTA: Erika Arko, Tanja Jarc, Jelena Pešić, mag. Alenka Zupan
OBOA: Breda Hartman
KLARINET: Aleš Grosek, Dušan Kitić, Aleksander Miklavec, Borut Vatovec
SAKSOFON: Lara Frank, Mitja Žerjal
TROBENTA: Luka Bajić, Boris Benčič, Mitja Bobič, Rok Vilhar
ROG: Timea Erdei
POZAVNA: Andraž Cencič, Rok Vilhar
EVFONIJ: Boris, Benčič, Andraž Cencič, Rok Vilhar
TUBA: Rok Vilhar
TOLKALA: Aljoša Jerič
KLAVIR: mag. Aleksandra Alavanja Drucker, Selma Chicco Hajdin, prof., Valentina Češnjevar, Nuška Gregorič, Tatjana Jercog, Jasna Jerman, Lada Kos, Danijela Masliuk, Špela Morato, Nelfi Paliska, Svitek Majda (nadomeščanje Nives Pavlič), Matjaž Zobec
KITARA: Boštjan Andrejc, Tanja Brecelj Vatovec, Friderik King, Svetlin Markov
HARFA: Tadeja Kralj
HARMONIKA: Sonja Mezgec, Jana Šatej, mag. Erika Udovič Kovačič


ŠOLSKI GODALNI ORKESTER: Mihaela Peca
KITARSKI ORKESTER: Svetlin Markov
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GŠ KOPER: Maja Cilenšek
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GŠ KOPER IN GŠ IZOLA: Kristina Babič
ROCK SKUPINE GŠ KOPER: Boštjan Andrejc
SIMFONIČNI ORKESTER GŠ KOPER IN UMETNIŠKE GIMNAZIJE KOPER »VLADIMIR LOVEC«: Ana Erčulj
ŠOLSKI PIHALNI ORKESTER GŠ KOPER: Andraž Cencič
TROBILNI ANSAMBEL BRASS BAND KIP: Boris Benčič


____________________________________________________

GLASBENA ŠOLA KOPER - PODRUŽNICA IZOLA
šolsko leto 2023 / 2024

    
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA IN GLASBENA PRIPRAVNICA: Kristina Babič, Maja Cilenšek
NAUK O GLASBI, SOLFEGGIO: Kristina Babič, Maja Cilenšek
VIOLINA: Uroš Bubnič, Katja Dadič, Sonja Horvat
VIOLA: Sonja Horvat
VIOLONČELO: Antonije Hajdin, prof.
KLAVIR: Nelfi Paliska, Breda Pečnik Božič, Vesna Zuppin
HARMONIKA: Mirjana Gvozdenac
KITARA: Bojan Kuret
KLJUNASTA FLAVTA: Dušan Kitić, Špela Molek, Mirko Orlač
FLAVTA: Špela Molek
KLARINET: Dušan Kitić
SAKSOFON: Lara Frank, Dušan Kitić
TROBENTA, ROG, POZAVNA, EVFONIJ IN TUBA: Mirko Orlač
TOLKALA: Tomislav Hmeljak
PETJE: Andrej Makor

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GŠ KOPER IN GŠ IZOLA: Kristina Babič
ŠOLSKI PIHALNI ORKESTER GŠ IZOLA: Mirko Orlač


____________________________________________________

 GLASBENA ŠOLA KOPER - PODRUŽNICA PIRAN
šolsko leto 2023 / 2024  
   

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA IN GLASBENA PRIPRAVNICA: Nina Pohleven
NAUK O GLASBI, SOLFEGGIO: Nina Pohleven
VIOLINA IN VIOLA: Ina Lorbek, Mihaela Peca (nadomeščanje)
VIOLONČELO: Antonije Hajdin, prof.
KLAVIR: Aleksandra Češnjevar Glavina, Bojan Glavina, Rea Štrukelj Pahović, Matjaž Zobec, Ana Žunić
HARMONIKA: Mirjana Gvozdenac
KITARA: Martina Kocjančič
KLARINET IN SAKSOFON: Ivana Glavina
KLJUNASTA FLAVTA: Andraž Cencič, Valter Čondič, Ivana Glavina, Olga Sosič
FLAVTA: Olga Sosič
TROBENTA, ROG: Valter Čondič
POZAVNA, TUBA, TENORSKA TUBA: Andraž Cencič
TOLKALA: Tomislav Hmeljak

JAZZ ANSAMBEL GŠ PIRAN: Ivana Glavina
ŠOLSKI PIHALNI ORKESTER GŠ PIRAN: Iztok Babnik


____________________________________________________

RAVNATELJ:
Iztok Babnik

POMOČNIKA RAVNATELJA:
Boris Benčič in Sonja Mezgec

VODJI PODRUŽNIC
Mirko Orlač za Izolo in Olga Sosič za Piran

STROKOVNI ORGANI
učiteljski zbor, trije oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in strokovni kolegij.

UČITELJSKI ZBOR
vodi ravnatelj, sestavljajo pa ga vsi strokovni delavci. Tri oddelčne učiteljske zbore sestavljajo učitelji posameznih podružničnih šol, vodi pa jih ravnatelj oziroma pomočnik, ki je določen za posamezno podružnico.
 
STROKOVNI AKTIVI IN NJIHOVI VODJE
Oddelek za nauk o glasbi, petje in balet: Maja Cilenšek
Oddelek za godala: Sonja Horvat
Oddelek za pihala: Erika Arko - kljunasta flavta, flavta, oboa, fagot
                               Aleš Grosek - klarinet in saksofon
Oddelek za trobila in tolkala: Aljoša Jerič
Oddelek za klavir: Vesna Zuppin
Oddelek za kitaro in harfo: Bojan Kuret
Oddelek za harmoniko: mag. Erika Udovič Kovačič
Umetniška gimnazija, smer glasba: Urška Lenarčič Čeranič

STROKOVNI KOLEGIJ
vodi ravnatelj, sestavljajo pa ga vodje strokovnih aktivov, vodji podružnic ter pomočnica in pomočnik ravnatelja.

KNJIŽNICA
Vanja Gregorič

RAČUNOVODJA, KNJIGOVODJA
Vida Batistič, Vanja Levakov Korošec

TAJNIK VIZ, ADMINISTRATOR
Tanja Grubač, Nives Oblak

TEHNIČNO OSEBJE
GŠ Koper: Erika Agapito, Slagjana Jakimovska, Dejan Tota
Podružnica Izola: Adrian Antolovič, Loredana Jakac
Podružnica Piran: Tanja Mužinič, Barbara Opačak

 

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
(Ludwig van Beethoven)