Knjižnica šole

POLETNI URNIK KNJIŽNICE
za izposojo in vračilo, šolsko leto 2021/22,
velja od 24. junija do 15. julija in od 24. do 31. avgusta 2022 


 
Ponedeljek:  9:00 - 10:00
Torek:  9:00 - 10:00
Sreda:  9:00 - 10:00
Četrtek:  9:00 - 10:00
Petek:  9:00 - 10:00
Knjižničarka: Vanja Gregorič,
Telefon.: 040 631 034
 
    knjižnica SPOROČILA KNJIŽNICE: 
 
Knjižnica bo v poletnem času zaprta do 24. avgusta 2022.

Učenci in dijaki ter drugi uporabniki si lahko v naši knjižnici izposodite notno gradivo, ki vam ga priporoči učitelj in knjižno gradivo, ki ga potrebujete za seminarske naloge ali druge oblike raziskovalnega dela. Naročanje gradiva, ki ga potrebujete opravite preko spletne strani šole.
Za izposojo niso na voljo učbeniki z elementi delovnega zvezka, kamor sodijo vsi učbeniki za pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, nauka o glasbi in solfeggia ter nekatere publikacije, ki so namenjene prvim korakom v izobraževanju na inštrumentu.

 

"Ostalo mi je v spominu
veliko razgovorov z mladimi ljudmi ...
In tu je pravzaprav največji del
mojih lepih spominov,
spominov na trenutke, ko sem vedel,
kako mladi ljudje sprejemajo glasbo,
kako jih glasba priteguje,
kako jih navdušuje
in kaj si sami pri tem mislijo.
"

Vladimir Lovec (1922-1992)
ob prihajajoči 100. obletnici rojstva