Pismo podpore Glasbeni šoli Koper
777  |  A+ | a-
Koper, 18. oktober 2023
Pismo podpore Glasbeni šoli Koper in njenem predlogu za  urgentno reševanje prostorskih težav

............................................................................................
Natisnite priloženi obrazec, ga izpolnite, podpišite (lastnoročno ali digitalno) ter ga prosimo pošljite na email info@glasbena-kp.net

Wordov dokument / PDF obrazec 
(Podpisnikov je lahko tudi več naenkrat.)
............................................................................................


Naj bo glasba srce Kopra

Vodilo Glasbene šole Koper so znamenite besede vélikega skladatelja Ludwiga van Beethovna: »Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.«  

Sprehod po več kot 70-letni zgodovini Glasbene šole s podružnicami v Piranu in Izoli potrjuje, da  temu izreku zvesto sledijo. Od skromnih začetkov v treh istrskih mestih se je Glasbena šola razvila do točke, ko ima danes 860 učencev, ki obiskujejo pouk glasbe in se učijo različnih instrumentov, 85 učenk baleta in plesne pripravnice, 90 učencev v predšolski glasbeni vzgoji in pripravnici, 60 dijakov pa obiskuje Umetniško gimnazijo glasbene smeri.

Torej je več kot 1.000 otrok letno deležnih celostnega razvoja s pomočjo glasbe in glasbenih  dejavnosti, ki jih izvaja Glasbena šola. Da gre za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, govorijo podatki o doseženih nagradah na nekdanjih republiških in zveznih tekmovanjih ter od osamosvojitve dalje na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, ki so se jih v letih od 1971 do danes udeležili številni solisti, komorni ansambli in orkestri. O kakovostnem pedagoškem delu govorijo tudi vsakoletni uspehi učencev in dijakov, ki uspešno opravljajo sprejemne preizkuse za akademski študij glasbe doma in v tujini. V zadnjih letih je šola strokovno sodelovala z glasbenimi šolami na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, v Avstriji, Italiji, na Nizozemskem, v Nemčiji in na Poljskem. Koprska glasbena šola se ponaša tudi s sijajnimi skladateljskimi dosežki Vladimirja Lovca in Ivana Ščeka, v zadnjih letih pa tudi Mateja Bonina, Ambroža Čopija, Bojana Glavine, Tatjane Jercog in Andreja Makorja.

Ampak, ali se lahko Glasbena šola še naprej razvija in vpliva na celostni razvoj mladih prebivalcev občine in dosega še večje uspehe? Ali lahko v sedanjih okvirih še naprej širi glasbeno in plesno kulturo ter splošno glasbeno razgledanost prebivalstva v slovenski Istri?
Ali se v občini sploh zavedamo, kakšno bogastvo prinaša prostoru in kakšen vpliv bi lahko ob boljših pogojih imela na življenje in vsebino mesta Koper?

Na ta vprašanja žal nimamo pozitivnih odgovorov. Glavni razlog so dolgoletne prostorske tegobe šole in vse hujše posledice tega na vsakodnevno delo, ko kolektiv vse težje izvaja svoje poslanstvo.

Zato podpiramo predlog Glasbene šole Koper svoji  ustanoviteljici Mestni občini Koper (v prilogi),  da se začne urgentno ukvarjati z iskanjem prostorskih rešitev. V proračun in načrt razvojnih programov za leto 2024 naj umesti izdelavo projektne naloge oziroma Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nujno prostorsko širitev Glasbene šole Koper v višini približno 25.000 EU. V nadaljevanju pa  naj v letu 2025 pristopi k realizaciji te prepotrebne investicije.

Glasbena šola Koper mora ostati v središču mesta v palači Gravisi-Barbabianca, hkrati pa dobiti ustrezne, dovolj velike dodatne prostore, kjer bodo lahko združene vse njene dejavnosti.   Tako bodo prišle do izraza tudi komplementarne izkušnje in znanja ne samo na glasbenem, ampak tudi na področju izobraževanja ter kulturne raznolikosti mesta nasploh. S tem bo omogočen nadaljnji razvoj,  Koper bo postal še bolj glasbeno mesto, ohranjal bo svojo živost in skrbel za živahnejši utrip. Najprimernejša lokacija je Trg Brolo v povezanih objektih Palači Vissich-Nardi in Fontico oziroma v izpraznjenih prostorih bivše upravne enote. Hkrati se pridružujemo pobudi, naj MOK to pomembno institucijo bolje ovrednoti in jo pritegne k soustvarjanju vsebine mesta.


............................................................................................

Natisnite priloženi obrazec, ga izpolnite, podpišite (lastnoročno ali digitalno)
ter ga prosimo pošljite na email info@glasbena-kp.net

 Wordov dokument / PDF obrazec   (Podpisnikov je lahko tudi več.)

............................................................................................


Hvala lepa
Glasbena šola Koper

 

 

NOVEJŠE NOVICE, ČLANKI IN ODMEVI ...

rss   Vsi prispevki - novejši in starejši - na enem mestu ...

Spoštovani.

Ob začetku šolskega leta vam želim dobrodošlico na glasbeni šoli Koper, ki se s svojo dejavnostjo razteza po štirih občinah slovenske Istre.
Vsako šolsko leto je nekaj posebnega in vsako šolsko leto se v mnogih pogledih razlikuje od predhodnih. In prav je tako.
Drage učenke, dragi učenci želim vam veliko zadovoljstva in uspeha, ki ga boste – verjamem dosegli s pridnim delom in vsakodnevnim vadenjem instrumenta in petja.
Vsi zaposleni na glasbeni šoli Koper, podružnici Piran in Izola si želimo, da bi skozi vrata glasbene šole prihajali nasmejani, kot tudi odhajali zadovoljni in z nasmeškom na obrazu.
Srečno in veliko doživetih melodij vam želim v tem šolskem letu.

Iztok Babnik,
ravnatelj Glasbene šole Koper

Babnik

Šolski koledar