PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA 2020/2021
757  |  A+ | a-
PRIPOROČILA NIJZ-ja za obdobje od 28. 9. do 4. 10. 2020
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2


ORGANIZACIJA POUKA IN POTEK PRVEGA ŠOLSKEGA DNEVA
V GLASBENI ŠOLI KOPER, IZOLA IN PIRAN
 
Cenjeni starši, skrbniki, učenke in učenci!
 
Pričakovanja vseh nas so usmerjena v začetek novega šolskega leta, ki bo predvsem v znamenju zagotavljanja varnega, zdravega in otrokom prijaznega učnega okolja. Pri tem ne smemo pozabiti niti na varnost vseh ostalih deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa. Ob upoštevanju navodil, priporočil, ukrepov in smernic zdravstvene stroke ter pristojnega ministrstva, lahko vsi prispevamo k ohranjanju lastnega zdravja ter poskrbimo za zdravje naših najbližjih.
 
Ob tej priliki vas pozivamo k upoštevanju pravila razkuževanja rok, uporabe zaščitnih mask (šal, ruta) ter k ohranjanju medsebojne razdalje 1,5 metra. Prosimo, da poskrbite za lastno, osebno zaščitno masko oziroma šal, ruto. Starše in skrbnike vljudno prosimo, da si skrbno preberete obvestilo, ki je priloga tega dopisa.
 
V torek, 1. septembra 2020 bodo v naše prostore vabljeni izključno šolski novinci, torej tisti učenci individualnega pouka, ki bodo prvič vstopili v Glasbeno šolo Koper, Izola in Piran.
Učenci skupinskega pouka, vpisani v program Predšolska glasbena pripravnica, Glasbena pripravnica in Plesna pripravnica bodo s poukom pričeli v drugem tednu septembra in bodo pisno obveščeni o datumu pričetka izvajanja pouka.
Učenci 2. in višjih razredov bodo o razdelitvi urnikov obveščeni telefonsko ali elektronsko. Za učence 2. in višjih razredov velja, da 1. septembra 2020 ni potrebno, da osebno prihajajo na šolo.
 
Želimo vam veliko prijetnih in prijaznih trenutkov v objemu glasbe.
 
S spoštovanjem
Iztok Babnik,
ravnatelj GŠ Koper

 OBVESTILO STARŠEM IN SKRBNIKOM PRED PRIČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA

Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19
Modeli in priporočila


 
Top

NOVEJŠE NOVICE, ČLANKI IN ODMEVI ...

rss   Vsi prispevki - novejši in starejši - na enem mestu ...

Novo šolsko leto se je pričelo tudi v glasbenih šolah v Kopru, Izoli in Piranu. Dobrodošli v naše prostore in v svet glasbe ter koncertne dvorane, iz katerih se ponovno širijo lepe melodije in raznobarvne harmonije. Predvsem novim učenkam in učencem želim, da bi se počutili pri nas v skrivnostnem svetu glasbe kar se da lepo in prijetno.

Čaka nas posebno leto, predvsem zaradi situacije, v kateri se je znašel praktično ves svet, ko na vsakem vogalu govorimo o pandemiji novega koronavirusa. Zato naj poudarim, da v vseh prostorih našega zavoda zagotavljamo varno in zdravo okolje tako za učence kot tudi za zaposlene. Vendar pa morate biti odgovorni tudi vi sami in upoštevati vsa navodila vodstva glasbene šole o higienskih in varnostnih ukrepih, ki so v skladu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Naj nam glasba pričara nasmešek na obraz in zaiskri oči v šolskem letu 2020/2021.

Iztok Babnik,
ravnatelj Glasbene šole Koper

Babnik

Šolski koledar