Novice, članki in odmevi ...

JESENI REKORDNO ŠTEVILO OTROK V KOPRSKIH ŠOLAH
Leto 2014/2015  |  23.06.2015  |  Videno: 361290  |  A+ | a-
Primorske novice
Tatjana Tanackovič"Osnovna šola je obvezna in občina je dolžna zagotoviti ustrezne prostore za vse šolarje. To ne pomeni, da glasbeno šolanje za nas ni pomembno, saj smo baletkam priskrbeli ustrezne nadomestne prostore v bližnji dvorani Bonifika,” pravi predstojnik urada za družbene dejavnosti na koprski občini Timotej Pirjevec.

Baletkam so najprej ponudili prostore v pritličju dvorane Bonifike, ker pa se z njimi učiteljica baleta Manjana Milostnik ni strinjala, so baletno učilnico predvideli v drugem nadstropju dvorane. “Vesela sem, da so nam na koprski občini prisluhnili. Novi prostori bodo ustrezni in za zdaj nimam nobenih pripomb,” je povedala Milostnikova, ki poučuje nekaj več kot 100 baletk.

Povečano število otrok je posledica višje natalitete v koprski občini in priseljevanja. Pirjevec pojasnjuje, da se vse koprske šole srečujejo s povečanim številom otrok, za osnovno šolo Koper pa je zanimanje sploh veliko.


Spremembe bivanja za vpis v šolo

“Ugotavljamo, da nekateri starši svoje otroke pred vpisom v šolo začasno prijavijo na območju, ki spada pod osnovno šolo Koper prav zato, da jih vpišejo v to šolo. In mi smo po zakonu dolžni zagotoviti prostor tudi za te otroke. Šolsko ministrstvo smo že opozorili na te anomalije, vendar do zdaj niso imeli posluha,” pojasnjuje Pirjevec. Takih otrok je pri vsaki generaciji približno dvajset, ugotavljajo na koprski občini. Ministrstvu so zato predlagali, da bi znotraj ene občine otrok spadal v šolski okoliš, kjer ima stalno bivanje, ne pa začasnega.

Pirjevec o razlogih, zakaj si starši želijo vpisati otroke v osnovno šolo Koper, lahko le ugiba. “Mogoče jim ustreza, ker v Kopru hodijo v službo ali pa zato, ker ima koprska osnovna šola res pester izbor obšolskih dejavnosti,” pravi Timotej Pirjevec.


Prizidek h glasbeni šoli ni aktualen

Selitev baletne učilnice iz osnovne šole Koper je sprožila tudi vprašanje zagotavljanja ustreznih prostorov za glasbeno izobraževanje. Ravnatelj glasbene šole Koper Iztok Babnik meni, da se druge glasbene dejavnosti iz osnovne šole najbrž ne bodo selile, saj so glasbene učilnice premajhne za potrebe osnovne šole. V predalih ima še vedno več kot desetletje stare načrte o prizidku k obstoječi stavbi glasbene šole na Gallusovi ulici v centru mesta. “Za zdaj potrebe po gradnji tega prizidka še ni,” pravi Babnik. Temu pritrjujejo tudi na koprski občini. “Mislim, da lahko z reorganizacijo zadostimo vsem potrebam,” je prepričan Pirjevec.


Največja stiska v Šmarjah in Dekanih

Pri tem dodaja, da nobena šola ni prazna in da največjo prostorsko stisko zaznavajo v Šmarjah in Dekanih, kjer so že naročili idejne projekte, kako bi šolo dogradili in vanjo preselili tudi enoto vrtca, ki zdaj v Dekanih deluje v dotrajanih prostorih v centru vasi. V Šmarjah pa razmišljajo, da bi zaradi povečanega števila šolarjev vrtec iz šole preselili na drugo lokacijo, ki pa je še nimajo, saj so se v KS Gažon uprli, da bi tja preselili enoto šmarskega vrtca.

“Zaenkrat smo še povsod našli primerne rešitve, vendar je za kaj takega potrebno sodelovanje vseh vpletenih,” pojasnjuje Pirjevec, ki potrebe po gradnji kakšne nove šole ne vidi. “Trend naraščanja otrok se bo najbrž spet obrnil in zato verjamem, da lahko trenutno prostorsko stisko rešimo z reorganizacijo ali morebiti s prizidki. Nove šole za zdaj po moji oceni niso potrebne,” zaključuje.