Novice, članki in odmevi ...

PRILOŽNOST ZA MLADE IZVAJALCE, KI SI UTIRAJO POT V SVET GLASBE
Leto 2014/2015  |  03.04.2015  |  Videno: 361703  |  A+ | a-
Primorski dnevnik
Katja Kralj


S pomladjo je ponovno zacvetela Glasbena revija, ki jo organizira večstopenjska šola Vladimir Bartol: pobuda, ki traja že petnajst let, je ohranila ime Sv. Cirila in Metoda, postala pa je vedno bolj popularna in priljubljena priložnost srečanja med učenci in pedagogi slovenskih in italijanskih osnovnih in nižjih srednjih šol, ki lahko primerjajo učne uspehe in spoznavajo najrazličnejše prijeme. Razlika med učenci, ki se z glasbo ukvarjajo le eno uro na teden in tistimi, ki študiju posvečajo eno ali več ur dnevno, je seveda ogromna, lahko pa postane tudi spodbuda, saj je tekmovalnost koristna, kadar nagrajuje delo in vztrajnost.

Prof. Silvia Di Marino, ki poučuje flavto na šoli Sv. Cirila in Metoda, ima največ zaslug pri uspehu revije, saj je bila zamisel njena, pohvala pa gre tudi njenim kolegom (Aljoša Starc, Maurizio Marchesich, Paolo Bembi) in šolskemu osebju, ki so sprejeli izziv ter se vsako leto predano posvečajo zamudnemu in zahtevnemu organizacijskemu delu. Sto dvajset otrok je poslušala komisija, ki ji je letos predsedovala prof. Helena Filipčič Gardina, članici pa sta bili prof. Feida Pasini in Irina Perosa. Kot vsako leto, je bilo tudi tokrat težko izluščiti poldrugo uro programa iz sedmih ur glasbe, komisija pa je delala složno in na zaključnem nastopu sta nastopili dve večji skupini, štiri komorne zasedbe in trinajst solistov. Silvia Di Marino se je tudi v imenu ravnateljice Caroline Visentin zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspehu letošnje revije, predvsem pa pedagogom, učencem in staršem, ki skrbijo za celosten razvoj otrokove osebnosti.

Prvi so stopili na oder gledališča Prešeren v Boljuncu malčki inštituta Beata Vergine, ki so pod vodstvom prof. Cristine Santin zaigrali priredbo glasbe iz filma Lepotica in zver, nato smo v 1. stavku Accolayevega Koncerta v a-molu poslušali izjemno nadarjeno Alido Sharazad Igbaria, ki študira violino na Glasbeni matici pri prof. Jagodi Kjuder in je že požela veliko uspehov na mednarodnih tekmovanjih. Ivan Ambroz Pavlicevich obiskuje vrtec, zraven pa študira kljunasto flavto pri prof. Eriki Slama (GM); zaigral je Marko skače, nato je osnovnošolka Petra Godnič, učenka prof. Beatrice Zonta na GM, zaigrala M, zaigrala Marš Sergeja Prokofjeva. Gioele Mercandel in Federico Guglielmo Ficiur, učenca prof. Paola Bembija na šoli Sv. Cirila in Metoda, sta na kitari zaigrala Pergolesijevo Siciliano, osnovnošolka Ema Petejan, učenka prof. Petre Grassi na GM, pa je na klavir zaigrala Bartokov Kinderstück. Martin Vertovec, učenec prof. Di Marino, je na flavto zaigral Lannoyevi Pastourelle et Rigaudon, osnovnošolka Ginevra Petris, ki študira klavir pri prof. Maji Glouchkovi, pa je zaigrala Debussyjevo Mali črnec.

Flavtist, učenec prof. Slama na GM in osnovnošolec Elia Gustin, je zaigral Puciharjevo Jazz za želvo, GM iz Gorice pa sta zastopala Vesna Lakovič in Florjan Devetak Legiša (prof. Zonta), ki sta štiriročno zaigrala francosko ljudsko Ob luninem svitu. Harmonikar Jakob Kralj, učenec prof. Igorja Zobina na GM, je odlično zaigral Derbenkove Variacije na rusko temo, osnovnošolka Vittoria Blasig, ki študira klavir na GŠ Koper pri prof. Nuši Gregorič, pa je izbrala Gillockov The constant Bass. Flavtist Marat Acquavita, učenec prof. Di Marino, je ob klavirski spremljavi Martina Vertovca, ki študira na konservatoriju Tartini pri prof. Teresi Trevisan, predstavil svojo skladbo in na koncu prejel tudi nagrado za izvirno kompozicijo. Lep talent je ob Burgmüllerjevi Baladi pokazal osnovnošolec Daniel Ota, tudi učenec prof. Gregorič v Kopru, nato je flavtistka Melanie Imperia (prof. Slama GM) zaigrala Puciharjevo Sončni zahod. Osnovnošolec Jan Coretti Kuret, tudi učenec prof. Gregorič v Kopru, se je odlično izkazal v Pajacu Arsenija Gladkovskega, nato se je predstavil harmonikarski orkester šole Sv. Ciril in Metod v zasedbi Imad Saletović, Nina Imperia, Martin Carli, Emilio Micali, Manuel Fontana in Cosimo Fabris. Pod vodstvom prof. Marchesicha so odigrali Rotovo temo iz filma Boter, zadnja solistka pa je bila enajstletna Sara Schisa, odlična učenka prof. Armina Seška na GM in že zmagovalka mnogih mednarodnih tekmovanj, ki je svoj talent potrdila v prvem stavku Koncerta št. 9 v a-molu Charlesa De Beriota. Soliste so izmenično spremljali prof. Claudia Sedmach, Beatrice Zonta in Aljoša Starc, nazadnje pa je nastopil dvanajstčlanski šolski orkester Sv. Ciril in Metod, ki je s flavtami, harmonikami, violino, kitarami in klavirjem zaigral De Haanovo Yellow Mountains pod vodstvom prof. Marchesicha.

Zaključni nastop je tudi letos snemal Deželni sedež RAI-Radio Trst A, ki ga bo kmalu predvajal, komisija pa je izbrala najboljše male glasbenike: vsi so prejeli mpriznanje za uvrstitev v finale, posebne nagrade pa so si zaslužili Maarat Acquaviva (za lastno skladbo), Jakob Kralj za najboljšo interpretacijo, šolski orkester SV. Ciril in Metod za izvirnost zasedbe, posebno plaketo ljubki orkester šole Beata Vergine, ki je prejel tudi nagrado občinstva, učenci prof. Magde Samec (likovna vzgoje) pa so pripravili darila za člane žirije. Najvišjo nagrado so si delili trije nadpovprečno nadarjeni učenci: violinistka Sara Schisa, ki je že lani zmagala, se ne bo mogla ponovno udeležiti tekmovanja na šoli Dante – Carducci, zato pa se bosta tam preizkusila, čeprav oba še osnovnošolca, odlični pianist Jan Coretti Kuret in violinistka Alida Igbaria. Najboljši bodo tudi nastopili na koncertih, ki jih bodo v maju organizirale tržaške šole z glasbeno usmeritvijo.