10 LET UMETNIŠKE GIMNAZIJE GLASBENE SMERI V KOPRU    1999/2000 - 2009/2010      


Leta 1999 je Ministrstvo za šolstvo in šport prvič odobrilo srednje glasbeno izobraževanje na Primorskem. Pri Gimnaziji Koper je bila ustanovljena umetniška gimnazija. Desetletno neprekinjeno delo je obrodilo zelo odmevne rezultate, ki zgovorno pričajo o kakovosti, visoki ravni in pravilnosti našega skupnega odločanja in dela − dela učencev, staršev, strokovnih delavcev in ministrstva.

Učitelji, ki poučujemo na tem oddelku, se zavedamo, kako dragoceno je, če lahko šola dijakom ponudi poleg splošnoizobraževalnega programa tudi različne možnosti kakovostnega izobraževanja na glasbenem oziroma likovnem področju. S tem dijakov ne usmerjamo izključno v uspešno opravljanje mature (ki je samo korak na izobraževalni poti), temveč jim ponudimo večjo možnost izbire pri nadaljevanju šolanja.

Umetniška gimnazija predstavlja možnost več za vse mladostnike, katerih zanimanje se ne konča pri splošnoizobraževalnih predmetih. Omogoča široko in večplastno izobraževanje, pomaga pri razvoju individualnosti, občutka odgovornosti in delovnih navad. Posebej pomemben je razvoj občutka za skupinsko delo ob spoštovanju drugačnosti posameznika, kar učitelji in dijaki skrbno gojimo in izražamo pri skupnem muziciranju v komornih zasedbah, orkestrih in zborih. Glasbeno izobraževanje ob splošnih predmetih pomeni mladostniku pomembno sredstvo za samoizražanje, ki vpliva na njegov čustveni razvoj, razvoj ustvarjalnosti, občutka za estetiko in kulturo nasploh, skratka omogoča vsestransko in kvalitetno osebnostno rast. Večina otrok šele po petnajstem letu začuti potrebo po umetniškem izražanju. V tem obdobju potrebujejo strokovno vodenje, ki jim ga učitelji nudimo pri skupinskem in še posebej pri individualnem pouku.

Prisotnost dijakov umetniške smeri omogoča dijakom drugih oddelkov neposreden stik z umetniško ustvarjalnostjo in poustvarjanjem.

S prenovo osnovnega glasbenega šolstva v šolskem letu 2003/04 je umetniška gimnazija v Kopru postala edina možnost za nadaljevanje glasbenega izobraževanja po končani osnovni šoli. Takrat so nam odgovorni na Ministrstvu za šolstvo zagotovili, da s prilagoditvijo izobraževalnega programa glasbenih šol s programom devetletke ne bo škodljivih posledic za nadaljnje glasbeno izobraževanje (ne samo v profesionalnem smislu), saj imamo za to v Sloveniji ustanovljenih pet umetniških gimnazij.

Umetniški oddelek gimnazije v Kopru omogoča tovrstno šolanje v domačem kraju. Znano je namreč, da prezgodnja ločitev mladostnika od družine velikokrat ni najbolj posrečena, zaradi tega pa se marsikdo ne odloči za nadaljevanje tovrstnega izobraževanja.

Prisotnost umetniškega oddelka je v nekaj letih že obrodila sadove:

 
 • veliko naših dijakov zelo uspešno nadaljuje profesionalno izobraževanje na visokošolskih ustanovah doma in v tujini (Dunaj, Pariz, Köln, Trst, Kragujevac, itn.);
   
 • sedanji in tudi bivši dijaki so steber Obalnega orkestra, različnih pihalnih in drugih orkestrov, pevskega zbora MePZ Obala ter APZ Univerze na Primorskem; vse omenjene, čeprav amaterske zasedbe, so v času obstoja umetniškega oddelka bistveno napredovale in že dosegajo profesionalno raven;
   
 • dijaki oddelka umetniške gimnazije sooblikujejo večino kulturnih dogodkov v slovenski Istri, kar lahko redno spremljamo v vseh medijih;
   
 • Gimnazija Koper je obogatena z razstavami in glasbenimi nastopi ob vseh javnih predstavitvah šole;
   
 • nenazadnje številni uspehi in nagrade pri tako majhnem številu dijakov umetniškega oddelka bistveno
  prispevajo k ugledu Gimnazije Koper.

Vse to pomeni, da bi ukinitev umetniškega oddelka presekala kakovostno delovanje velikega števila skupin in organizacij, ki se ukvarjajo z umetnostjo in bi bistveno okrnila kulturno življenje v zelo materialno usmerjenem razvoju Kopra. Z ukinitvijo našega programa bi se ravnovesje zdravega okolja v univerzitetnem mestu podrlo.

Marija Gombač          

 

 

 

 

 

 

 

   Izjava o zasebnosti

Vse pravice pridržane / Glasbena šola Koper

Studio Intera