VZPOREDNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE


MODUL B – PETJE, INŠTRUMENT

Glasbeni predmeti
Solfeggio 3 2 2 2 315
Zgodovina glasbe     2 4 210
Glasbeni stavek   2 2 2 210
Klavir 1 1 1 1 140
Petje, inštrument 3 3 3 3 420
Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela
Zbor – orkester   2 2 2 210
Komorna igra     2 2 140
Dopolnilni inštrument     1   35


Program vzporednega glasbenega izobraževanja (VGI)
ponuja vse strokovno-teoretične glasbene predmete, ki jih vsebuje tudi program umetniške gimnazije.

Namenjen je tistim mladim glasbenikom, ki se želijo vpisati ali že obiskujejo katerokoli drugo izobraževalno ustanovo (na primer Gimnazijo z italijanskim učnim jezikom Gian Rinaldo Carli v Kopru, Srednjo zdravstveno šolo v Izoli, Srednjo pomorsko šolo, Gimnazijo Antonio Sema v Piranu, Srednjo ekonomsko-poslovno šolo v Kopru, Srednjo šolo Pietro Coppo v Izoli, Srednjo gostinsko in turistično šolo v Izoli, Srednjo tehniško šolo v Kopru, Strokovno gimnazijo v Kopru, Gimnazijo v Piranu in v Kopru, Univerzo na Primorskem …) in hkrati želijo poglobiti svoje glasbeno znanje v okviru srednješolskega glasbenega programa.

Ravno tako program vzporednega glasbenega izobraževanja (VGI) omogoča nadgrajevanje glasbenega znanja iz tistih glavnih predmetov (petje, trobila, orgle), ki zaradi posebnosti (starost, predznanje, mutacija) predvidevajo vpis dijakov, ki so starejši od 15 let.

 

 

   Izjava o zasebnosti

Vse pravice pridržane / Glasbena šola Koper

Studio Intera