SPLOŠNE INFORMACIJE O PROGRAMU UMETNIŠKE GIMNAZIJE - GLASBENE SMERI

 

več o vpisu na strani Gimnazije Koper


Program umetniške gimnazije - smer glasba, ki se izvaja na Glasbeni šoli Koper, obsega modul B: petje, inštrument.

MODUL B: PETJE, INŠTRUMENT

Pogoji za vpis:
      1. uspešno končana osnovna šola
      2. posebna glasbena nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja po programu glasbene šole
         in obsega:


B) Petje, inštrument:

 • znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole ter
   
 • za violino, violončelo, kitaro, klavir, harmoniko:
  znanje ustreznega inštrumenta v obsegu šestih razredov. Na sprejemnem izpitu se igra snov po vzoru na izpitno snov 6. razreda.
   
 • za flavto, oboo, klarinet, saksofon, rog, trobento, pozavno, tubo, eufonij, kontrabas, harfo:
  znanje ustreznega inštrumenta v obsegu štirih razredov glasbene šole.
  Opomba: Za skupini predmetov pihal in trobil mora kandidat k prijavi za vpis priložiti tudi zdravniško potrdilo, s katerim se ugotavlja ustrezna oblikovanost spodnjega in zgornjega loka in normalen medčeljustni odnos.
   
 • za petje: znanje v obsegu dveh razredov petja osnovnega glasbenega izobraževanja.
  Opomba: K prijavi za vpis k petju mora kandidat/ka priložiti tudi zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju pevskega organa. Potrebna starost za petje za dekleta je vsaj 17 let, za fante pa vsaj 18 let z zaključeno mutacijo.

  Dijaki, ki vzporedno obiskujejo še kak drug vzgojno izobraževalni program (drugo srednjo šolo z maturo), se lahko po določilu 18. člena Zakona o gimnazijah vzporedno vključijo samo v strokovni del programa umetniške gimnazije - smer glasba.
   

PRIDOBITEV IZOBRAZBE IN
MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA

Program umetniške gimnazije glasbene smeri omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slovenski jezik, matematika, tuj jezik I) in dveh izbirnih predmetov. Z uspešno opravljeno maturo si dijak/inja pridobi srednjo izobrazbo, maturo pa opravlja v skladu s Pravilnikom o maturi.

Po uspešno opravljeni maturi lahko dijak/inja nadaljuje univerzitetni študij na Akademiji za glasbo ali na drugi fakulteti, razen na tisti, ki določa posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.


PRIJAVE ZA VPIS

Kandidati se prijavijo s prijavnico, ki jo lahko kupijo v knjigarnah. Obrazec prijave k vpisu je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport.

Pri programu umetniška gimnazija mora biti vpisana tudi smer – modul B in glavni predmet (petje - inštrument - navedite kateri).
 


INFORMACIJE O VPISU

Za morebitna dodatna vprašanja smo Vam na voljo:

na Glasbeni šoli Koper:
Iztok Babnik, ravnatelj Glasbene šole Koper, tel. 05/666 36 00-01
e-mail: info@glasbena-kp.net
spletna stran:
www.glasbena-kp.net/ug

na Gimnaziji Koper:
Bruno Petrič, ravnatelj Gimnazije Koper, tel. 05/611-72-70
Andreja Rolih, šolska svetovalna služba, tel. 05/611-72-74 ali 051/260-759
Luca Ferrini, vodja aktiva za glasbene predmete na Gimnaziji Koper
e-mail: info@gimnazija-koper.si
spletna stran:
www.gimnazija-koper.si

 

več o vpisu na strani Gimnazije Koper

 

Dodatne
informacije o posameznih inštrumentih:

 

Flavta

Klarinet

Saksofon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Izjava o zasebnosti

Vse pravice pridržane / Glasbena šola Koper

Studio Intera