MODUL B - PETJE, INŠTRUMENT

 

 

PREDMETI

1.

2.

3.

4.


Skupaj

 


A. Obvezni štiriletni predmeti

 

 

 

 

 

  1.

   Slovenščina

4

4

4

4

560

  2.

   Matematika

4

4

4

4

560

  3.

   Angleščina

3

3

3

3

420

  4.

   Italijanščina

2

3

3

2

350

  5.

   Športna vzgoja

3

3

3

3

420

 


Obvezni predmeti

 

 

 

 

 

  6.

   Zgodovina

2

2

2

 

210

  7.

   Geografija

3

 

 

 

105

  8.

   Biologija, kemija, fizika**

4

4

 

 

280+35*

  9.

   Psihologija, sociologija, filozofija

 

 

2

2

140

10.

   Likovna umetnost

 

1

 

 

  35

11.

   Informatika

2

 

 

 

  70

12.

   Solfeggio

3

2

2

2

315

13.

   Zgodovina glasbe

 

 

2

4

210

14.

   Glasbeni stavek

 

2

2

2

210

15.

   Klavir

1

1

1

1

140

16.

   Petje, inštrument

3

3

3

3

420

 


B. Ure za izbirne predmete

1

1

 

2

140

 

Skupaj splošnoizobraževalni in strokovno-teoretični predmeti

35

33

31

32

4585

 


C. Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela
 

 

 

 

 

 

17.

   Zbor – orkester

 

2

2

2

210

 

   Komorna igra

 

 

2

2

140

18.

   Dopolnilni inštrument

 

 

1

 

35

 


D. Obvezne izbirne vsebine*

90

90

90

30

300

 

Skupaj število ur za 4-letni program

35

35

36

36

5270

 IZBIRNI MATURITETNI PREDMET V GLASBENI SMERI JE TUDI GLASBA.
* Celoletno število ur 
** Izbrana bosta dva predmeta

 

   Izjava o zasebnosti

Vse pravice pridržane / Glasbena šola Koper

Studio Intera