PALAČA GRAVISI BARBABIANCA

Med najpomembnejše koprske palače sodi palača markizov Gravisi - Barbabianca. Na mestu današnje palače je stala skromna hiša družine Tacco. Stavba je bila ob prezidavi vključena v južno krilo nove reprezentančne palače. Napis v lokih trifore prvega nadstropja nam sporoča letnico prezidave 1710 in imenuje Janeza Nikolaja Gravisija kot pobudnika te prezidave. Od 18. stoletja dalje govorimo o markizih Gravisi - Barbabianca, ko se je Girolamo Gravisi poročil z grofico Chiaro Barbabianco. Palača Gravisi Barbabianca je pomemben člen v verigi koprskih palač, ki jim sledimo v stavbnem razvoju od romantike do konca 19. stoletja. Palača ima v osi pritličja glavni vhod, nad njim pa piano nobile z reprezentančno triforo v sredini. Dekorativni poudarek fasade je glavna os, v kateri so bogato oblikovani elementi: glavni vhod, nad njim trifora z balkonom in v dvignjenem delu manj bogato oblikovana trifora. Prostor nad njo zapolnjujeta dekorativna zmaja. Na temenu lokov balkonske trifore so kamnite plastike - moška glava in dve levji. Zanimivo so oblikovana okna obeh stranskih kril. Sklenjena so s sergmentnimi pretrganimi loki, ki oklepajo stilizirane pinijeve storže. Podokensko okrasje je že blizu rokokoja.
Posebna dragocenost palače je njena notranjščina z vhodno vežo, dekorativnim stopniščem in glavno dvorano. Bogato oblikovano dvoramno kamnito stopnišče je imelo na balustradi kamnite plastike p uttov, ki so predstavljali kiparstvo, slikarstvo in arhitekturo. Na stenah se je ohranila originalna dekoracija in portreti družine. Na stenah in stropu glavne dvorane se je ohranila poslikava iz sredine 19. stoletja. Avtor tega dela je tržaški slikar Giuseppe Gatteri. Z ustrezno namembnostjo palače je povezana adaptacija stavbe, prirejena za potrebe glasbene šole, tako da se ohranjajo nekatere bistvene funkcije spomenika.

 

 


            Glasbena šola Koper je bila ustanovljena  21. decembra 1948 v Portorožu. 1951. leta se je preselila v Koper in v letu 1955 dobila prostore v palači Gravisi-Barbabianca, ki je bila leta 1984 v celoti obnovljena.

 

   Izjava o zasebnosti

Vse pravice pridržane / Glasbena šola Koper

Studio Intera