PALAČA BESENGHI DEGLI UGHI

Izstopajoča palača Besenghi degli Ughi se nahaja na robu pozidave zgodovinskega jedra Izole pod dominantno župnijsko cerkvijo sv. Mavra. Predstavlja oblikovni poudarek osrednje ulice starega mesta, danes Gregorčičeve ulice. Palačo je dal sezidati notar beneškega porekla Pasquale Besenghi, rojen v Završju v Istri. Priimek degli Ughi je prevzel po ženi, kar je razlog za poimenovanje palače z obema priimkoma. Eden od dveh sinov, Pasquale Besenghi (1797-1849), je najbolj kvaliteten regionalni pesnik.

               

Stavba, ki so jo gradili med leti 1775 in 1781 in je stala šest tisoč dukatov, predstavlja najimenitnejšo baročno palačo na slovenski obali. Je domnevno delo milanskega arhitekta beneške šole Filippa Dongettija. Njena kompozicija predstavlja končno stopnjo razvoja palače beneškega modela. Tako zunanjščino kot notranjščino preveva arhitekturno okrasje rokokojskega značaja. Stavba ima tipično baročno simetrično kompozicijo s poudarjeno osrednjo osjo. Ta je v pritličnem delu zunanjščine poudarjena z dvoramnim balustradnim stopniščem ter z dvema enakima, vertikalno postavljenima bogato okrašenima polkrožnima portaloma. Nadstrešek glavnemu vhodu predstavlja manjši, filigransko kovani balkon v nadstropju, na katerega vodi zastekljen dostop iz centralne dvorane. Resnobni videz palače umirjene oker barve poživijo pompozne, umetniško kovane mreže turkizne barve na pritličnih oknih in balkonu. Preostali togi videz stavbe mehča bogata, a nežna rokokojska štukatura ostenja. Tudi stranske fasade so enako bogato oblikovane, vendar so zaradi jasne prostorske hierarhije brez osrednjega poudarka.

   Izjava o zasebnosti

Vse pravice pridržane / Glasbena šola Koper

Studio Intera