GODBENI DOM V PIRANU

Glasbena šola Piran nima svoje lastne dvorane, zato koristi za svoje potrebe (šolski, zaključni in ostali nastopi učencev) Godbeni dom v Piranu. Ker je dom v slabem stanju in s tem potreben temeljite prenove (vsi prostori in dvorana), je kot tak neprimeren za izvajanje potreb Glasbene šole Piran in vaj mladinskega pihalnega orkestra KUD Karol Pahor. V želji po večjih in odzivnejših doživetjih z glasbo v prijetnejšem ambientu, prireja glasbena šola Piran v sili takšnih razmer nastope v Križnem hodniku Minoritskega samostana, Tartinijevi hiši in Galeriji Gasspar v Piranu.

      krizni1-m.jpg (6852 bytes)                   krizni2-m.jpg (7426 bytes)


Sedanji videz križnega hodnika je nastal na prelomu iz 17. v 18. st., ko so tudi samostan na novo uredili in je dobil današnji izgled. Takrat so tudi zazidali obe bifori in gotska vrata zamenjali s sedanjimi. Kakšen je bil prvotni izgled je možno videti v samostanski pinakoteki, katero smo obnovili. Prvotno je bila to kapiteljska soba (1320), nato pa oratorij sv. Janeza. Ob pinakoteki se nahaja samostanski refektorij, ki bo dobil funkcijo pomožnega prireditvenega prostora. Vhodni portal na križni hodnik in samostan je iz leta 1694, ko je bil gvardijan p. Gian Domenico Furian, odličen organizator in umetnik. Obnovitvena dela na križnem hodniku in samostanu so bila zaključena 1735. leta, vodnjak na sredini pa proti koncu 18. stoletja. Zaradi propadanja kamnitih delov, predvsem tlaka, je bil križni hodnik na novo tlakovan 1884, vodnjak s cisterno pa obnovljen 1903. leta. in Tartinijevo hišo v Piranu.
 


TARTINIJEVA HIŠA V PIRANU   

V vrsti starejših hiš je potrebno omeniti Tartinijevo hišo, ki jo danes označuje neoklasicistično predelana fasada, v notranjščini pa med prenovitvenimi deli odkrita ter restavrirana stenska poslikava, izdelana po grafičnih predlogah P. Gasparija in G.B. Tiepola. Prenova palače v letih 1984-88 za sedež Italijanske skupnosti je predočila kulturno pričevalnost piranske meščanske arhitekture, izjemno dvignila spomeniško vrednost objekta in sočasno zagotovila kvalitetne prostore za kulturno in drugo delovanje italijanske skoposti.

tartini-m.jpg (12149 bytes)
 

   Izjava o zasebnosti

Vse pravice pridržane / Glasbena šola Koper

Studio Intera