CILJI IN NALOGE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

- odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
- sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,
- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih
  inštrumentalnih ansamblih, orkestrih in pevskih zborih,
- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje,
- omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, izvirajoče iz evropske glasbene tradicije,
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
- skrb za prenos nacionalne in svetovne dediščine ter spodbujanje nacionalne zavesti,
- vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

PROGRAMI
predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, plesna pripravnica
glasba, ples

PREDMETNIK PROGRAMA GLASBA
Orkestrski inštrumenti in petje
- godala: violina, viola, violončelo in kontrabas
- pihala: flavta, oboa, fagot, klarinet in saksofon
- trobila in tolkala: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga konična trobila ter tolkala
- petje

Drugi inštrumenti / predmeti
- inštrumenti s tipkami: klavir, harmonika
- brenkala: kitara in harfa
- kljunasta flavta
- nauk o glasbi in solfeggio
- orkester, komorna igra in zbor

PREDMETNIK PROGRAMA PLES
- balet
- nauk o glasbi

 

   Izjava o zasebnosti

Vse pravice pridržane / Glasbena šola Koper

Studio Intera